dr hab. inż. Grzegorz Mzyk, prof. PWr.
Zak³ad Sterowania i Optymalizacji
Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki, Politechnika Wroc³awska
Cytowania English version