dr hab. in┐. Grzegorz Mzyk, prof. PWr.
Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki
Wydzia│ Elektroniki
Politechnika Wroc│awska
ul. Janiszewskiego 11/17
50-372 Wroc│aw

tel.(+48-71) 320-32-77

E-mail

grzegorz.mzyk@pwr.wroc.pl

Zak│adowa Strona WWW

http://diuna.ict.pwr.wroc.pl