System licytacyjny "Awanturnik 2004"


Otwarcia i pierwsze odpowiedzi 1_otw.pdf(16kB)
Wist i sygnalizacja 2_wissyg.pdf(17kB)
Konwencje licytacji dwustronnej 3_kondwu.pdf(14kB)
Licytacja szlemowa 4_liszle.pdf(14kB)
Gadżet 2 trefl i wywołanie kombinowane 5_gadz2t.pdf(14kB)
Lambda - obrona po otwarciu 1 trefl 6_lambda.pdf(20kB)
Licytacja po otwarciach wysokich 7_po3.pdf(15kB)
Licytacja po Precisionie i Wywołanie Końcowe 8_precis.pdf(14kB)
Licytacja po otwarciu 1 bez atu 9_po1ba.pdf(90kB)
Nowe konwencje z USA 10_usa.pdf(82kB)
Test znajomości systemu test.pdf(39kB)
Odpowiedzi do testu test_odp.pdf(57kB)
Filmik film.MOV